CONCELLO DE PAZOS DE BORBÉN

SEDE ELECTRÓNICA

U

TRANSPARENCIA

l

CONTRATACIÓN

r

COVID-19

Teléfonos e contacto

Teléfonos

Concello: 986497035 / 986497420
Centro antena e biblioteca: 986497273
Centro de Saúde: 986497347
CPI Curros Enriquez:886110501 /509
Farmacia: 986497127
Garda Civil de Fornelos: 986 76 85 17

Dirección:

Concello de Pazos de Borbén,Lugar Pazos, 52 – 36841 – Pazos de Borbén

e-mail: 

aedl@pazosdeborben.org
alcaldia@pazosdeborben.gal
estadistica@pazosdeborben.org
biblioteca@pazosdeborben.org
ssocial@pazosdeborben.org
omix@pazosdeborben.org

ACTUALIDADE

VISITA A CENICIENTA

 

 

 

 

 

 

OBRADOIROS SHOWS E MÚSICA
Data: 28 agosto, as 12:00
Lugar:Paza do Concello

ANÚNCIOS

BANDO ITV

Bando ITV   TURISMOS, 8 e 11 de Setembro. Explanada da casa Cultural de Pazos.

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE UNHA PRAZA DE PEÓN FORESTAL, DENTRO DO SERVIZO “CONTRATACIÓN PEÓN FORESTAL APROL RURAL 2023” SUBVENCIONADO POLA CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE SEGUNDO A ORDE DE SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL

BASES E CONVOCATORIA

APROBACIÓN DA LISTA CANDIDATOS ENVIADOS POLO SEPEG

DECRETO DE CONTRATACIÓN

PROXECTO Asfaltado de camiño o Carballiño na parroquia de Amoedo, e camiño a Ferraleira na parroquia de Nespereira, Concello de Pazos de Borbén

Proxecto, parte 1. (Páxinas 1-64)

Proxecto, parte 2. (Páxinas 64-127)

PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE OFICIAL DE OBRAS E SERVICIOS

Lista provisional de adminitidos e excluídos.

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DENTRO DO PLAN DE COFINANCIAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS PARA O ANO 2023 SUBVENCIONADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA.

BASES E CONVOCATORIA

LISTA DE CANDIDADOS ENVIADO POLO SEPEG

LISTA RESULTADOS PROBA PRÁCTICA ESCRITA

DECRETO ALCALDIA: CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 2 PRAZAS DE SOCORRISTAS PARA FOMENTO DE EMPREGO E MELLORA DA EMPREGABILIDADE NO ÁMBITO DE COLABORACIÓN COAS ENTIDADES LOCAIS, POLA ORDE DO 7 DE XANEIRO DE 2023 (DOG Núm. 56 do 21 de marzo de 2023).

BASES E CONVOCATORIA

APROBACIÓN LISTA CANDIDATOS ENVIADOS POLO SEPEG

APROBACIÓN  AMPLIACIÓN LISTA CANDIDATOS ENVIADOS POLO SEPEG

ACTA DE RESULTADOS DA COMISIÓN SELECCIONADORA

DECRETO CONTRATACIÓN DE SOCORRISTAS

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Exp: 64/2023 CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOCE PEÓNS DE OBRAS PÚBLICAS, PARA O PROXECTO “CONTRATACIÓN PERSOAL PLAN CONCELLOS 2023, DENTRO DO PLAN DE CONCELLOS 2023 – LIÑA 3" SUBVENCIONADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

Resolución.

Aprobación lista de candidatos.

Resolución , lista de contratados.

Resoluciónde Alcaldía: Decreto de sustitución de D. Francisco Pérez Otero

INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN DO CAMPAMENTO DE
VERÁN DO 2023.

CAMBIO DE PISTA DEPORTIVA PABELLÓN MUNICIPAL DE PAZOS DE BORBÉN

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA CON POBOACIÓN INFERIOR A 50.000 HABITANTES PARA O FINANCIAMENTO DOS GASTOS DERIVADOS DA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS DE PROXECTOS SUBVENCIONABLES AO ABEIRO DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA NO ÁMBITO DO TURISMO DEPORTIVO SOSTIBLE (Compoñente 26, Investimento 2), PARA A REDACIÓN DO PROXECTO:

CAMBIO DE PISTA DEPORTIVA PABELLÓN MUNICIPAL DE PAZOS DE BORBÉN

IMPORTE TOTAL: 3.327,50 €

IMPORTE SUBVENCIONADO POLA DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA : 3.327,50

O Concello de Pazos de Borbén levou a cabo a redacción do  proxecto:

REFORMA DA CONTORNA DA IGREXA DE SANTA MARÍA DE PAZOS subvencionado pola Deputación de Pontevedra a través da SUBVENCIÓN PARA A REDACCIÓN DE PROXECTOS DE RECUPERACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS E CREACIÓN DE SENDAS PEONÍS E/OU CICLABES NOS CONCELLOS DA REDE ÁGORA dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra publicado no BOPPO número 96, de 20 de maio de 2022″

O Concello de Pazos de Borbén levou a cabo a redacción do  proxecto:

REFORMA DA CONTORNA DA IGREXA DE SANTIAGO DE CUARTOS DE BORBÉN subvencionado pola Deputación de Pontevedra a través da SUBVENCIÓN PARA A REDACCIÓN DE PROXECTOS DE RECUPERACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS E CREACIÓN DE SENDAS PEONÍS E/OU CICLABES NOS CONCELLOS DA REDE ÁGORA dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra publicado no BOPPO número 96, de 20 de maio de 2022″

O Concello de Pazos de Borbén levou a cabo a redacción do  proxecto:

CREACIÓN DUNHA ÁREA DE PRIORIDADE PEONIL CONECTANDO AS DÚAS PRAZAS DO NÚCLEO DE AMOEDO subvencionado pola Deputación de Pontevedra a través da SUBVENCIÓN PARA A REDACCIÓN DE PROXECTOS DE RECUPERACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS E CREACIÓN DE SENDAS PEONÍS E/OU CICLABES NOS CONCELLOS DA REDE ÁGORA dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra publicado no BOPPO número 96, de 20 de maio de 2022″

O Concello de Pazos de Borbén levou a cabo a redacción do  proxecto:

“REFORMA DA CONTORNA DA CAPELA DO CARMEN DE ALVITE EN NESPEREIRA subvencionado pola Deputación de Pontevedra a través da SUBVENCIÓN PARA A REDACCIÓN DE PROXECTOS DE RECUPERACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS E CREACIÓN DE SENDAS PEONÍS E/OU CICLABES NOS CONCELLOS DA REDE ÁGORA dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra publicado no BOPPO número 96, de 20 de maio de 2022″

O Concello de Pazos de Borbén levou a cabo a redacción do  proxecto:

REFORMA DA CONTORNA DA IGREXA DE SAN PEDRO EN CEPEDA subvencionado pola Deputación de Pontevedra a través da SUBVENCIÓN PARA A REDACCIÓN DE PROXECTOS DE RECUPERACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS E CREACIÓN DE SENDAS PEONÍS E/OU CICLABES NOS CONCELLOS DA REDE ÁGORA dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra publicado no BOPPO número 96, de 20 de maio de 2022″

O Concello de Pazos de Borbén levou a cabo o proxecto:

Retirada do símbolo franquista na fachada principal da antiga praza de abastos de Moscoso subvencionado pola Deputación de Pontevedra a través da Liña A “supresión da simboloxía franquista” da convocatoria de subvención para a supresión da simboloxía franquista nos espazos públicos e a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra para o ano 2022 publicada con data de 31 de marzo de 2022″

A Deputación de Pontevedra concedeu ao Concello de Pazos de Borbén a través do O Plan de obras e servizos (Plan Concellos), Liña 3. Emprego para a conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais, unha subvención de 94.841,28 € para contratación de 12 peóns de obras públicas en xornada de 30 h./sem. durante 6 meses para o ano 2023.

O Concello de Pazos de Borbén construíu unha pista de pádel no Areeiro ( Nespereira). Procedemos á apertura de dita pista para uso da cidadanía para partir do venres día 6 de maio de 2022.

SUBVENCIÓNS XUNTA DE GALICIA 2022-2023 

PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2022-2023 INVESTIMENTOS

O Concello de Pazos de Borbén levou a cabo a seguinte actuación :

Asistencia para preparar a documentación necesaria par presentar a solicitude de subvención na convocatoria do PIREP LOCAL para o proxecto que se vai realizar no edificio de titularidade municipal “antiga casa Pousiño” SUBVENCIONADA POLA DEPUTACIÓN PONTEVEDRA

Importe da subvención: 4.840,00 euros

O Concello de Pazos de Borbén vai implementar un punto limpo móbil ,co fin de favorecer a recollida axeitada dos residuos,  a súa clasificación e preparación para a reutilización, evitando a aparición de vertedoiros incontrolados e ilegais, tan danosos para o medio ambiente.

 

“O Concello de Pazos de Borbén vai implementar un punto limpo móbil ,co fin de favorecer a recollida axeitada dos residuos, a súa clasificación e preparación para a reutilización, evitando a aparición de vertedoiros incontrolados e ilegais, tan danosos para o medio ambiente.

Esta actuación está subvencionada ao 100% ao abeiro da ORDE do 1 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para o ano 2021 (código de procedemento MT975I), DOG Núm. 133 Mércores, 14 de xullo de 2021.

Os obxectivos, contido e plan de actuación do proxecto é reforzar esas debilidades do sistema actual e facilitarlle aínda máis á poboación a reciclaxe dos residuos e en concreto:
• Evitar o vertido incontrolado de residuos que non poden ser eliminados a través dos servizos convencionais de recollida de lixo.
• Xestionar correctamente os residuos perigosos xerados no fogar.
• Reducir o volume de residuos a tratar ou eliminar en vertedoiro.
• Fomentar os programas de sensibilización e formación ambiental.
• Aproveitar os materiais contidos nos residuos que son susceptibles dunha reciclaxe directa, conseguindo un aforro enerxético e de materias primas.
• Evitar o vertido incontrolado de escombros e residuos voluminosos no medio natural e urbano do termo municipal.
Entre os beneficios ambientais derivados dos obxectivos anteriormente citados, cabe salientar que se evita o vertido de pilas, aceites e outros residuos perigosos, cuxos materiais provocan unha contaminación do medio e de cursos de auga se non se recollen de maneira controlada, e segundo a situación do concello de Pazos de Borbén, conta con gran cantidade de ríos : Río Borbén, Río Louro, río Barragán o cal conta con unha inportante senda de 17 km, río Pequeno e o río Alvedosa. Con elo paliaríamos a posible contaminación destas masas de auga. Ademais evitaríanse os vertidos incontrolados, por exemplo no monte, que supoñen unha importante perda de recursos paisaxísticos.

Pretende adquirirse un punto limpo móbil para pequenos residuos, que se poda colocar en diferentes sitios do concello, segundo un calendario preestablecido ou segundo a demanda que poda existir nun momento dado, para que a xente saiba que pode acudir a depositar esas pequenas cousas polas que non lles compensaría desprazarse ata outros puntos limpos situados fora do noso concello.

Este punto limpo móbil tería diferentes compartimentos:
– pequena chatalla electrónica/pequenos electrodomésticos
– pintura/bernices/disolventes
– aceites
– radiografías
– roupa/xoguetes
– baterías/pilas
– bombillas/fluorescentes”

Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible (PACES)

O municipio de Pazos de Borben, adheriuse á iniciativa europea “Pacto das Alcaldías polo Clima e a Enerxía” co obxectivo de mellorar a sustentabilidade do municipio, asumindo o compromiso voluntario de reducir as emisións de CO2 nun 40% antes de 2030, mellorar a eficiencia enerxética, utilizar fontes de enerxía renovables nos seus territorios e desenvolver medidas para adaptarse ás consecuencias do cambio climático. O Plan de acción fundaméntase no novo Pacto dos Alcaldías para o Clima e a Enerxía que pretende achegar os obxectivos enerxéticos marcados por Europa aos municipios de todos os países europeos.
Por iso os municipios asinantes comprométense a:
Reducir as emisións de CO2 un 40% para 2030
Aumentar a capacidade de resiliencia de Pazos de Borbén mediante a adaptación ao cambio climático.
Á súa vez, o primeiro obxectivo básico apóiase en dous complementarios que son:
Minimizar o consumo enerxético no municipio. Con especial incidencia no consumo eléctrico e de combustibles fósiles, especialmente o gasóleo A.
Incrementar o nivel de implantación das enerxías renovables. Existindo unha ampla marxe de mellora e oportunidade considerando o contexto ambiental e socioeconómico.
Co fin de conseguir estes obxectivos realízanse distintas liñas transversais dividindo as medidas que se van a realizar no municipio por sectores para cumprir a periodicidade dos informes asociados ás distintas seccións de MyCovennant, centrándose principalmente naqueles que repercuten de maior maneira na produción de emisións.
A elaboración deste documento conta co apoio financeiro da Conselleria de Medio Ambiente , Territorio e Vivenda dá Xunta de Galicia e do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER ).”

Inventario municipal do Concello de Pazos de Borbén

>> Ver planos