Inventario municipal

.Planos separados en páxinas

(Cada recadro indica en que pdf se atopa)

Páxinas de 1 a 18
Páxinas de 19 a 34

Páxinas de 35  a 49

Páxinas de 50 a 67

Páxinas de 68 a 85

Páxinas de 86 a 98

Páxinas de 99 a 111

Páxinas de 112 a 125

 

 

 

Páxinas de 126 a 143

Páxinas de 144 a 165

Páxinas de 166 a 184

Páxinas de 185 a 203

Páxinas de 204 a 219

Páxinas de 220 a 233

Páxinas de 234 a 249

Páxinas de 250 a 260

Fichas do Inventario

 

1A Fincas urbanas
1B Fincas rústicas

1C Vías públicas

1D Rede eléctrica

1E Redes de auga e saneamento

Dereitos reais

Vehículos

Mobiliario