Instalacións

íPazos de Borbén conta coas infraestructuras e servizos necesarios para vivir cómodamente. Existen traidas de auga e servicio de alcantarillado, en fase de construcción nas parroquias de Moscoso, Amoedo, Nespereira e noutras parroquias.

Por outro lado, os accesos ás vivendas atopanse perfectamente pavimentados. Ademáis os veciños do Municipio contan co servizo de recollida selectiva de lixo e de alumeado público en tódolos núcleos de poboación.

Nas dependencias da Casa do Concello atópanse a Oficina Municipal de Información a Xuventude (OMIX), Oficina de Servizos Sociais, Alcaldía, Oficina Técnica, Oficios Xerais, Tesourería, Rexistro, Estadística, Secretaría-Intervención, Xulgado de Paz, Salón de Actos, Biblioteca, Oficina de Orientación de Emprego e Desenvolvemento Local, Punto de Información a Muller (PIM), recollida de chatarra, etc.

→ Pavillón polideportivo

Atópase en Pazos e conta cun aforo de cincocentas persoas. No pavillón realizanse diversos campionatos de fútbol-sala, nel adestran algunhas asociacións deportivas.

→ Piscinas municipais

Situadas en Nespereira e Moscoso.
Contan con adaptación para persoas con discapacidade.

→ Pistas polideportivas ó aire libre

 Podemos atopar nas parroquias de Nespereira, Amoedo, Moscoso e Borbén.

→ Campo de fútbol municipal  Chan do Areeiro en  Nespereira

 

→ Pista de pádel municipal  Chan do Areeiro en  Nespereira

 

→ Biblioteca pública municipal

A Biblioteca Pública Municipal de Pazos de Borbén, abriu ao público no ano 1994, e dende o ano 2010 está recolocada no antigo edificio da Casa do Concello sito en Pazos nº 1, que foi rehabilitado en 2005

→ Asociación de pensionistas

Asociación social e cultural  de pensionistas de Pazos de Borbén.

Horarios:

→ Tanatorio municipal en Amoedo

Dirección: Ctra. Cepeda-Pazos, 7, 36840, Pontevedra
Contacto: 636 244 966