Emprego

986 498 934

aedl(arroba)pazosdeborben.org

Concello de Pazos de Borbén,
Lugar Pazos, 52
36841 Pazos de Borbén
(Pontevedra)

O Axente de Emprego e Desenvolvemento Local (Aedl) é un servizo situado no Concello de Pazos de Borbén, ten como misión principal colaborar na implantación das políticas activas de emprego relacionadas coa creación da actividade empresarial.

O Aedl é unha iniciativa pública municipal en colaboración coa Xunta de Galicia e o Fondo Social Europeo creada co obxectivo de facilitar o desenvolvemento do contorno socioeconómico e a creación de emprego.

O obxectivo xeral do Axente de Emprego e Desenvolvemento Local é fomentar a actividade económica e social no concello, ca finalidade de xerar crecemento económico e desenvolvemento social.

O seu ámbito de actuación é municipal, dependendo orgánica e funcionalmente do propio Concello; carece de personalidade xurídica propia e está configurada como un servicio municipal, un instrumento máis de xestión.

Na actualidade os costes de funcionamiento están cofinanciados pola Consellería de Traballo e Benestar.

Os beneficiarios inmediatos son os novos emprendedores, empresarios, comerciantes, traballadores, desempregados e en xeral, aqueles que pretendan poñer en marcha ou ampliar calquera tipo de iniciativa empresarial.

OBRADOIROS DE EMPREGO

Obradoiro de emprego hostalería “Río Pequeno”.

Data de inicio:

Data de remate: 30 de xullo de 2019

Selección alumnado-traballador
>> Baremo selección alumnado-traballador

>> Bases de proceo selección do alumnado-traballador

SERVIZOS

-> Promoción económica e fomento do emprego

• Creación de empresas
-Promoción de emprego autónomo
-Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais
-Axudas a mulleres emprendedoras
-Apoio creación, ampliación e mantemento de centros especiais de emprego.
-Iniciativas locais de emprego
-Iniciativas de emprego rural.
-Iniciativas de emprego de base tecnolóxica.

 

• Incentivos á contratación por conta allea

• Financiación e inversión empresarial.

• Axudas para persoas con discapacidade.

• Comercio local.

• Agricultura e gandería

 

-> Orientación laboral