Emprego

986 498 934

aedl(arroba)pazosdeborben.org

Concello de Pazos de Borbén,
Lugar Pazos, 52
36841 Pazos de Borbén
(Pontevedra)

Orientación laboral, para recibir apoio en relación á túa futura integración no mercado laboral, o modo de enfocar esta integración, técnicas e ferramentas que poidan resultarte de utilidade nese momento, información ao respecto da xestión de emprego… e con posibilidade de acceder a un Itinerario Persoal de Inserción se reúnes as características establecidas.

Formación para o emprego, para complementar a túa formación con coñecementos especializados e específicos en relación ás ocupacións que poidan ser de interese, de acordo ao teu plan de busca activa de emprego.

Información sobre o mercado laboral dentro do teu ámbito de interese (por ámbito xeográfico e por ocupacións) configurable, completa e actualizada, como apoio ao teu proceso persoal de busca activa de emprego.

Captación de Ofertas onde a creación de preofertas é o trámite a seguir para inxectar unha nova oferta dentro do Sistema de Intermediación Laboral.

TIPOS DE ACCIÓNS

Algunhas das accións no Servizo de Orientación Laboral son:

  • A elaboración de diagnoses individualizadas sobre o perfil, as necesidades e as expectativas das persoas demandantes de emprego mediante entrevistas personalizadas, para poder encontrar ou manter un emprego ou acceder a un novo.
  • A información sobre o mercado de traballo e os incentivos e medIos disponIbles para o fomento da contratación e o apoio ás iniciativas emprendedoras.
  • O deseño, elaboración e realización de itinerarios individuais e personalizados de emprego ás persoas desempregadas a través de información e orientación profesional para o emprego e o autoemprego, para a mellora da súa cualificación profesional e da súa empregabilidade.
  • Os contactos coas empresas para difundir información sobre as súas iniciativas para facilitar a inserción laboral, realizando así mesmo unha prospección das necesidades das empresas e o casamento entre as ofertas e demandas de emprego e favorecendo o achegamento entre as necesidades das empresas e as posibles persoas candidatas.
  • A información e orientación sobre o proceso de recoñecemento das competencias adquiridas pola experiencia laboral para as persoas demandantes de emprego mediante a acreditación oficial da sua cualificación a través de certificados de profesionalidade.
  • A información e o asesoramento ás persoas demandantes de emprego sobre a oferta de accións de formación profesional para o emprego, con acredItación oficial a través do Repertorio de Certificados de Profesionalidade cando estean vinculadas ao Catálogo Nacional de Cualificaciones, así como dos tltulos de formación profesional.

OBRADOIROS DE EMPREGO

Obradoiro de emprego hostalería “Río Pequeno”.

Data de inicio:

Data de remate: 30 de xullo de 2019

Selección alumnado-traballador
>> Baremo selección alumnado-traballador

>> Bases de proceo selección do alumnado-traballador