CONCELLO DE PAZOS DE BORBÉN

SEDE ELECTRÓNICA

U

TRANSPARENCIA

l

PERFIL DO CONTRATANTE

r

COVID-19

Teléfonos e contacto

Teléfonos

Concello: 986497035 / 986497420
Centro antena e biblioteca: 986497273
Centro de Saúde: 986497347
CPI Curros Enriquez:886110501 /509
Farmacia: 986497127
Garda Civil de Fornelos: 986 76 85 17

Dirección:

Concello de Pazos de Borbén,Lugar Pazos, 52 – 36841 – Pazos de Borbén

e-mail: 

aedl@pazosdeborben.org
alcaldia@pazosdeborben.gal
estadistica@pazosdeborben.org
biblioteca@pazosdeborben.org
ssocial@pazosdeborben.org
omix@pazosdeborben.org

Bandos

BANDO DE I.T.V DE VEHÍCULOS AGRICOLAS – 5 DE ABRIL 2023.

Bando :ELECCIÓN DE XUÍZ/A DE PAZ TITULAR DO CONCELLO DE PAZOS DE BORBÉN.

Modelo de declaración

Modelo de solicitude

Bando ITV TURISMOS 19 e 20 de febreiro de 2024.

Bando TERMALISMO SOCIAL do IMSERSO.

Bando ITV   TURISMOS, 8 e 11 de Setembro. Explanada da casa Cultural de Pazos.

Bando ITV   VEHICULOS AGRÍCOLAS, 10 e 13 de NOVEMBRO. Explanada da casa Cultural de Pazos.

 

————————————————–

Procedemento e modelo de COMUNICACIÓN PREVIA PARA AS FOGUEIRAS DE SAN XOÁN EN TERREOS PRIVADOS

BANDO.
NOTA INFORMATIVA.

————————————————–

FOGUEIRAS DE SAN XOÁN 2024

NOTA INFORMATIVA.
 COMUNICACIÓN PREVIA DE FOGUEIRA DE SAN XOAN EN TERREOS PRIVADOS

————————————————–

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE UNHA PRAZA DE PEÓN FORESTAL, DENTRO DO SERVIZO “CONTRATACIÓN PEÓN FORESTAL APROL RURAL 2024” SUBVENCIONADO POLA CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE SEGUNDO A ORDE DE SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL.

Bases.
 Modelo de instancia para participar no proceso selectivo.
Resolución da aprobación da lista de candidatos.
Acta celebración fase valoración de criterios socio-laborais e proba práctica.
INICIO DE CHAMAMENTO PARA CONTRATACIÓN.
Resolución para a contratación laboral temporal.

————————————————–

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DENTRO DO PLAN DE COFINANCIAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS PARA O ANO 2024 SUBVENCIONADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA.

Bases.
 Modelo de instancia para participar no proceso selectivo.
Aprobación da lista de candidatos.
Acta celebración fase valoración da proba práctica.
INICIO DE CHAMAMENTO PARA CONTRATACIÓN.
Resolución para a contratación laboral temporal.

————————————————–

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE TRES PEÓNS DE OBRAS PÚBLICAS, PARA O PROXECTO “CONTRATACIÓN PERSOAL PLAN MÁIS PROVINCIA 2024” , DENTRO DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (LIÑA 3) SUBVENCIONADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA.

Bases.
Aprobación da lista de candidatos.
Acta de valoración de criterios sociolaborais e proba practica.
Decreto de inicio de chamamento para contratación.
Resolución para a contratación laboral temporal.

————————————————–

BANDO  CONSULTA DAS LISTAS DO CENSO ELECTORAL.

Bando.

————————————————–

PROCESO SELECTIVO PARA A CONFIGURACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA CONTRATACIÓNS TEMPORAIS DE PRAZAS DE LIMPADOR/A    

Bases.

 Modelo de instancia para participar no proceso selectivo.

Lista definitiva de admitidos.

Acta resultados do primeiro exercicio

Acta resultados do segundo exercicio

————————————————–

PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE OFICIAL DE OBRAS E SERVICIOS

Lista provisional de adminitidos e excluídos.

Data e horario das probas

Acta de constitución do tribunal cualificador e desenvolvemento dos exercicios.

Aprobación bolsa de  emprego de oficial de obras e servicios.

.

————————————————–

PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL NO CONCELLO DE DE PAZOS DE BORBÉN

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES E DESIGNACIÓN DO TRIBUNAL NO PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL.

 

————————————————–

ANUNCIO do 18 de febreiro de 2022 de notificación aos titulares descoñecidos do requirimento para lembrar o cumprimento da obriga da xestión da biomasa vexetal e da retirada de especies arbóreas.

ANUNCIO – Comunicación  aos titulares descoñecidos do requirimento para lembrar o cumprimento da obriga da xestión da biomasa vexetal e da retirada de especies arbóreas.

NOTA INFORMATIVA – Comunicación  do plan de inspeción urbanística.

BASES E CONVOCATORIA.

APROBACIÓN DO LISTADO DE ADMITIDOS AO CURSO DE DESFRIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA.

APROBACIÓN DO LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS AO CURSO DE DESFRIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA.

BASES E CONVOCATORIA.

APROBACIÓN DO LISTADO DE ADMITIDOS AO CURSO DE PRIMEIROS AUXILIOS.

APROBACIÓN DO LISTADO DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS DEFINITITIVO AO CURSO DE PRIMEIROS AUXILIOS, E CAMBIO DE DATA.

 

BASES CAMPAÑÁ COMPOSTAXE.

SOLICITUDE PARTICIPACIÓN.

APROBACIÓN DO LISTADO DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS

Inventario municipal do Concello de Pazos de Borbén

>> Ver planos

» O Concello de Pazos de Borbén é beneficiario PLAN DE OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN MÁIS PROVINCIA) 2024; liña 3 activación para o emprego co Proxecto: contratación persoal plan mais provincia 2024.

O obxectivo é contratar:

– Dous peóns de obras públicas durante 9 meses a xornada de 35 horas semanais

– Dous oficiais de obras públicas durante 9 meses a xornada de 35 horas semanais

– Un auxiliar administrativo durante 9 meses a xonada de 20 horas semanais.»

– Tres peóns de obras públicas durante 4 meses a xornada de 35 horas semanas.

As obras a acometer consisten na colocación de dúas portas motorizadas en lugar das de apertura existentes, aproveitando parte da carpintería existente, como son os fixos laterais e superiores de ámbalas dúas portas. No interior da edificación, substituirase a porta de acceso as oficinas xerais, actualmente unha porta corredeira de madeira por unha de cristal de apertura automática.As obra a acometer consisten na colocación de dúas portas motorizadas en lugar das de apertura existentes, aproveitando parte da carpintería existente, como son os fixos laterais e superiores de ámbalas dúas portas. No interior da edificación, substituirase a porta de acceso as oficinas xerais, actualmente unha porta corredeira de madeira por unha de cristal de apertura automática.

Este proxecto está subvencionado pola Consellería de Política Social e Xuventude, da Xunta de Galicia ao abeiro da ORDE do 6 de xullo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas aos concellos e mancomunidades da Comunidade Autónoma de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de accesibilidade de competencia municipal, ao abeiro do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, de conformidade co Regulamento (UE) número 2021/241, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de recuperación e resiliencia, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento BS701B) publicada no DOG nº139 do 21 de xullo de 2023.

Estas axudas contribúen á consecución dos obxectivos do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, no marco do compoñente 22, liña de investimento 3 e co proxecto denominado Plan de mellora da accesibilidade nos concellos e mancomunidades de Galicia, ao abeiro do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, de conformidade co Regulamento (UE) nº 2021/241, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de recuperación e resiliencia, e demais normativa de aplicación.

MELLORA DA ACCESIBILIDADE EN EDIFICACIÓNS MUNICIPAIS.

SUBVENCIÓN: 37.859,29 EUROS

ADXUDICACIÓN DO PROXECTO: 36.262,37 EUROS

EMPRESA ADXUDICATARIA: CRISTALERÍA SAN PEDRO, S.C.

O CONCELLO DE PAZOS DE BORBÉN É BENEFICIARIO DO PROXECTO “SUPRESIÓN DE SIMBOLOXÍA FRANQUISTA CONCELLO DE PAZOS DE BORBÉN” NO LAVADOIRO DO CAMPO DA FEIRA DE MOSCOSO PARA O ANO 2023.

 

SUBVENCIÓN: LIÑA A, SUPRESIÓN DA SIMBOLOXÍA FRANQUISTA CORRESPONDENTE AS  SUBVENCIÓNS PARA A SUPRESIÓN DA SIMBOLOXÍA FRANQUISTA NOS ESPAZOS PÚBLICOS E A REHABILITACIÓN E SINALIZACIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL DIRIXIDAS AOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA O ANO 2023, PROMOVIDA POLA DEPUTACION DE PONTEVEDRA ( BOPPO, LUNS 20 DE MARZO DE 2023).

 

IMPORTE SUBVENCIÓN: 931,70 €

IMPORTE EXECUCIÓN: 691,15 €

CAMBIO DE PISTA DEPORTIVA PABELLÓN MUNICIPAL DE PAZOS DE BORBÉN

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA CON POBOACIÓN INFERIOR A 50.000 HABITANTES PARA O FINANCIAMENTO DOS GASTOS DERIVADOS DA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS DE PROXECTOS SUBVENCIONABLES AO ABEIRO DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA NO ÁMBITO DO TURISMO DEPORTIVO SOSTIBLE (Compoñente 26, Investimento 2), PARA A REDACIÓN DO PROXECTO:

«CAMBIO DE PISTA DEPORTIVA PABELLÓN MUNICIPAL DE PAZOS DE BORBÉN»

IMPORTE TOTAL: 3.327,50 €

IMPORTE SUBVENCIONADO POLA DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA : 3.327,50

O Concello de Pazos de Borbén levou a cabo a redacción do  proxecto:

«REFORMA DA CONTORNA DA IGREXA DE SANTA MARÍA DE PAZOS subvencionado pola Deputación de Pontevedra a través da SUBVENCIÓN PARA A REDACCIÓN DE PROXECTOS DE RECUPERACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS E CREACIÓN DE SENDAS PEONÍS E/OU CICLABES NOS CONCELLOS DA REDE ÁGORA dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra publicado no BOPPO número 96, de 20 de maio de 2022″

O Concello de Pazos de Borbén levou a cabo a redacción do  proxecto:

«REFORMA DA CONTORNA DA IGREXA DE SANTIAGO DE CUARTOS DE BORBÉN subvencionado pola Deputación de Pontevedra a través da SUBVENCIÓN PARA A REDACCIÓN DE PROXECTOS DE RECUPERACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS E CREACIÓN DE SENDAS PEONÍS E/OU CICLABES NOS CONCELLOS DA REDE ÁGORA dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra publicado no BOPPO número 96, de 20 de maio de 2022″

O Concello de Pazos de Borbén levou a cabo a redacción do  proxecto:

«CREACIÓN DUNHA ÁREA DE PRIORIDADE PEONIL CONECTANDO AS DÚAS PRAZAS DO NÚCLEO DE AMOEDO subvencionado pola Deputación de Pontevedra a través da SUBVENCIÓN PARA A REDACCIÓN DE PROXECTOS DE RECUPERACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS E CREACIÓN DE SENDAS PEONÍS E/OU CICLABES NOS CONCELLOS DA REDE ÁGORA dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra publicado no BOPPO número 96, de 20 de maio de 2022″

O Concello de Pazos de Borbén levou a cabo a redacción do  proxecto:

«REFORMA DA CONTORNA DA CAPELA DO CARMEN DE ALVITE EN NESPEREIRA subvencionado pola Deputación de Pontevedra a través da SUBVENCIÓN PARA A REDACCIÓN DE PROXECTOS DE RECUPERACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS E CREACIÓN DE SENDAS PEONÍS E/OU CICLABES NOS CONCELLOS DA REDE ÁGORA dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra publicado no BOPPO número 96, de 20 de maio de 2022″

O Concello de Pazos de Borbén levou a cabo a redacción do  proxecto:

«REFORMA DA CONTORNA DA IGREXA DE SAN PEDRO EN CEPEDA subvencionado pola Deputación de Pontevedra a través da SUBVENCIÓN PARA A REDACCIÓN DE PROXECTOS DE RECUPERACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS E CREACIÓN DE SENDAS PEONÍS E/OU CICLABES NOS CONCELLOS DA REDE ÁGORA dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra publicado no BOPPO número 96, de 20 de maio de 2022″

O Concello de Pazos de Borbén levou a cabo o proxecto:

Retirada do símbolo franquista na fachada principal da antiga praza de abastos de Moscoso subvencionado pola Deputación de Pontevedra a través da Liña A “supresión da simboloxía franquista” da convocatoria de subvención para a supresión da simboloxía franquista nos espazos públicos e a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra para o ano 2022 publicada con data de 31 de marzo de 2022″

A Deputación de Pontevedra concedeu ao Concello de Pazos de Borbén a través do O Plan de obras e servizos (Plan Concellos), Liña 3. Emprego para a conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais, unha subvención de 94.841,28 € para contratación de 12 peóns de obras públicas en xornada de 30 h./sem. durante 6 meses para o ano 2023.

O Concello de Pazos de Borbén construíu unha pista de pádel no Areeiro ( Nespereira). Procedemos á apertura de dita pista para uso da cidadanía para partir do venres día 6 de maio de 2022.

SUBVENCIÓNS XUNTA DE GALICIA 2022-2023 

PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2022-2023 INVESTIMENTOS

O Concello de Pazos de Borbén levou a cabo a seguinte actuación :

Asistencia para preparar a documentación necesaria par presentar a solicitude de subvención na convocatoria do PIREP LOCAL para o proxecto que se vai realizar no edificio de titularidade municipal “antiga casa Pousiño” SUBVENCIONADA POLA DEPUTACIÓN PONTEVEDRA

Importe da subvención: 4.840,00 euros

O Concello de Pazos de Borbén vai implementar un punto limpo móbil ,co fin de favorecer a recollida axeitada dos residuos,  a súa clasificación e preparación para a reutilización, evitando a aparición de vertedoiros incontrolados e ilegais, tan danosos para o medio ambiente.

 

“O Concello de Pazos de Borbén vai implementar un punto limpo móbil ,co fin de favorecer a recollida axeitada dos residuos, a súa clasificación e preparación para a reutilización, evitando a aparición de vertedoiros incontrolados e ilegais, tan danosos para o medio ambiente.

Esta actuación está subvencionada ao 100% ao abeiro da ORDE do 1 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para o ano 2021 (código de procedemento MT975I), DOG Núm. 133 Mércores, 14 de xullo de 2021.

Os obxectivos, contido e plan de actuación do proxecto é reforzar esas debilidades do sistema actual e facilitarlle aínda máis á poboación a reciclaxe dos residuos e en concreto:
• Evitar o vertido incontrolado de residuos que non poden ser eliminados a través dos servizos convencionais de recollida de lixo.
• Xestionar correctamente os residuos perigosos xerados no fogar.
• Reducir o volume de residuos a tratar ou eliminar en vertedoiro.
• Fomentar os programas de sensibilización e formación ambiental.
• Aproveitar os materiais contidos nos residuos que son susceptibles dunha reciclaxe directa, conseguindo un aforro enerxético e de materias primas.
• Evitar o vertido incontrolado de escombros e residuos voluminosos no medio natural e urbano do termo municipal.
Entre os beneficios ambientais derivados dos obxectivos anteriormente citados, cabe salientar que se evita o vertido de pilas, aceites e outros residuos perigosos, cuxos materiais provocan unha contaminación do medio e de cursos de auga se non se recollen de maneira controlada, e segundo a situación do concello de Pazos de Borbén, conta con gran cantidade de ríos : Río Borbén, Río Louro, río Barragán o cal conta con unha inportante senda de 17 km, río Pequeno e o río Alvedosa. Con elo paliaríamos a posible contaminación destas masas de auga. Ademais evitaríanse os vertidos incontrolados, por exemplo no monte, que supoñen unha importante perda de recursos paisaxísticos.

Pretende adquirirse un punto limpo móbil para pequenos residuos, que se poda colocar en diferentes sitios do concello, segundo un calendario preestablecido ou segundo a demanda que poda existir nun momento dado, para que a xente saiba que pode acudir a depositar esas pequenas cousas polas que non lles compensaría desprazarse ata outros puntos limpos situados fora do noso concello.

Este punto limpo móbil tería diferentes compartimentos:
– pequena chatalla electrónica/pequenos electrodomésticos
– pintura/bernices/disolventes
– aceites
– radiografías
– roupa/xoguetes
– baterías/pilas
– bombillas/fluorescentes”

Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible (PACES)

O municipio de Pazos de Borben, adheriuse á iniciativa europea “Pacto das Alcaldías polo Clima e a Enerxía” co obxectivo de mellorar a sustentabilidade do municipio, asumindo o compromiso voluntario de reducir as emisións de CO2 nun 40% antes de 2030, mellorar a eficiencia enerxética, utilizar fontes de enerxía renovables nos seus territorios e desenvolver medidas para adaptarse ás consecuencias do cambio climático. O Plan de acción fundaméntase no novo Pacto dos Alcaldías para o Clima e a Enerxía que pretende achegar os obxectivos enerxéticos marcados por Europa aos municipios de todos os países europeos.
Por iso os municipios asinantes comprométense a:
Reducir as emisións de CO2 un 40% para 2030
Aumentar a capacidade de resiliencia de Pazos de Borbén mediante a adaptación ao cambio climático.
Á súa vez, o primeiro obxectivo básico apóiase en dous complementarios que son:
Minimizar o consumo enerxético no municipio. Con especial incidencia no consumo eléctrico e de combustibles fósiles, especialmente o gasóleo A.
Incrementar o nivel de implantación das enerxías renovables. Existindo unha ampla marxe de mellora e oportunidade considerando o contexto ambiental e socioeconómico.
Co fin de conseguir estes obxectivos realízanse distintas liñas transversais dividindo as medidas que se van a realizar no municipio por sectores para cumprir a periodicidade dos informes asociados ás distintas seccións de MyCovennant, centrándose principalmente naqueles que repercuten de maior maneira na produción de emisións.
A elaboración deste documento conta co apoio financeiro da Conselleria de Medio Ambiente , Territorio e Vivenda dá Xunta de Galicia e do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER ).”