CONCELLO DE PAZOS DE BORBÉN

SEDE ELECTRÓNICA

U

TRANSPARENCIA

l

CONTRATACIÓN

r

COVID-19

————————————————–

BANDO

ANUNCIO do 18 de febreiro de 2022 de notificación aos titulares descoñecidos do requirimento para lembrar o cumprimento da obriga da xestión da biomasa vexetal e da retirada de especies arbóreas. 

 

————————————————–

CONCESIÓN DE AXUDAS AOS SECTORES ECONÓMICOS DO MUNICIPIO DE PAZOS DE BORBÉN AFECTADOS POLA CRISE DA COVID-19, PLAN CONCELLOS 2021, DENTRO DO PLAN DE CONCELLOS 2021 – LIÑA 2 SUBVENCIONADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA.

DECRETO 2022-140 CONCESIÓN DE AXUDAS (16 de Marzo de 2022 )

 

————————————————–

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE NOVE PEÓNS DE OBRAS PÚBLICAS, PARA O PROXECTO “CONTRATACIÓN PERSOAL PLAN CONCELLOS 2022, DENTRO DO PLAN DE CONCELLOS 2022 – LIÑA 3 SUBVENCIONADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA (Exp: 336/2022, DECRETO 2022-0152) Contratación

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA (Exp: 336/2022, DECRETO 2022-0123) Bases e convocatoria 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA (Exp: 336/2022 DECRETO 2022-0127) Lista de persoas candidatas

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA (Exp: 28/2022)

————————————————–

BASES E CONVOCATORIA DE AXUDAS AOS SECTORES ECONÓMICOS DO MUNICIPIO DE PAZOS DE BORBÉN AFECTADOS POLA CRISE DA COVID-19

ANUNCIO NO BOPPO (Mércores, 19 de xaneiro de 2022 )

ANEXO I

ANEXO II

 

————————————————–

ANUNCIO – Comunicación  aos titulares descoñecidos do requirimento para lembrar o cumprimento da obriga da xestión da biomasa vexetal e da retirada de especies arbóreas.

NOTA INFORMATIVA – Comunicación  do plan de inspeción urbanística.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA – CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE TRES PEÓNS DE OBRAS PÚBLICAS, PARA O PROXECTO “CONTRATACIÓN PERSOAL PLAN CONCELLOS 2022, DENTRO DO PLAN DE CONCELLOS 2022 – LIÑA 3 SUBVENCIONADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA – APROBACIÓN LISTA DE CANDIDATOS ENVIADOS POLO SEPREG PARA SELECCIÓN DE TRES PRAZAS DE PEÓNS DE OIBRAS PÚBLICAS, DENTRO DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS ( PLAN DE CONCELLODE 2022 -LIÑA 3) DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Martes 17 de maio, DÍA DAS LETRAS GALEGAS

Autor homenaxeado: Florentino Delgado Gurriarán

No salón de actos do Concello, ás 19:00, actuación  do grupo de gaitas “Árdelle o eixo” , e pandereteiras “Novas amistades” de Nespereira

O Concello de Pazos de Borbén construíu unha pista de pádel no Areeiro ( Nespereira). Procedemos á apertura de dita pista para uso da cidadanía para partir do venres día 6 de maio de 2022.

O Concello de Pazos de Borbén levou a cabo o proxecto:

“SUPRESIÓN DA SIMBOLOXÍA FRANQUISTA NA ANTIGA CASA DO CONCELLO” subvencionado pola DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA a través da LIÑAA: SUPRESIÓN DA SIMBOLOXÍA FRANQUISTA CORRESPONDETE A  SUBVENCIÓNS PARA A SUPRESIÓN DA SIMBOLOXÍA FRANQUISTA NOSESPAZOS PÚBLICOS E A REHABILITACIÓN E SINALIZACIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL DIRIXIDAS AOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA O ANO 2021 ( BOPPO Nº188 DO 29/09/2022).

Importe da subvención: 943,80 euros

A Deputación de Pontevedra concedeu ao Concello de Pazos de Borbén a través do O Plan de obras e servizos (Plan Concellos), Liña 3. Emprego para a conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais unha subvención de 89.360,64 € para contratación de 12 peóns de obras públicas en xornada de 30 h./sem. durante 6 meses para o ano 2022.

O CONCELLO DE PAZOS DE BORBÉN É BENEFICIARIO DAS AXUDAS A SECTORES ECONÓMICOS AFECTADOS POLA PANDEMIA DA COVID-19 NO ÁMBITO DO MUNICIPIO DE PAZOS DE BORBEN, FINANCIADAS CO PLAN CONCELLOS 2021, LIÑA 2 DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA POR IMPORTE DE:
8.742,70 €

NOVAS

1ª Gala da Muller

1ª Gala da Muller

Domingo 1 de Maio de 2022, ás 18:00h.
Salón de actos do Concello
Presentada por Marta Doviro

Teléfonos e contacto

Concello: 986497035 / 986497420
A.E.D.L e OMIX: 986498934.
Centro antena e biblioteca: 986497273
Centro de Saúde: 986497347
CPI Curros Enriquez:886110501 /509
Farmacia: 986497127
Garda Civil de Fornelos: 986 76 85 17

O Concello de Pazos de Borbén vai implementar un punto limpo móbil ,co fin de favorecer a recollida axeitada dos residuos,  a súa clasificación e preparación para a reutilización, evitando a aparición de vertedoiros incontrolados e ilegais, tan danosos para o medio ambiente.

 

“O Concello de Pazos de Borbén vai implementar un punto limpo móbil ,co fin de favorecer a recollida axeitada dos residuos, a súa clasificación e preparación para a reutilización, evitando a aparición de vertedoiros incontrolados e ilegais, tan danosos para o medio ambiente.

Esta actuación está subvencionada ao 100% ao abeiro da ORDE do 1 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para o ano 2021 (código de procedemento MT975I), DOG Núm. 133 Mércores, 14 de xullo de 2021.

Os obxectivos, contido e plan de actuación do proxecto é reforzar esas debilidades do sistema actual e facilitarlle aínda máis á poboación a reciclaxe dos residuos e en concreto:
• Evitar o vertido incontrolado de residuos que non poden ser eliminados a través dos servizos convencionais de recollida de lixo.
• Xestionar correctamente os residuos perigosos xerados no fogar.
• Reducir o volume de residuos a tratar ou eliminar en vertedoiro.
• Fomentar os programas de sensibilización e formación ambiental.
• Aproveitar os materiais contidos nos residuos que son susceptibles dunha reciclaxe directa, conseguindo un aforro enerxético e de materias primas.
• Evitar o vertido incontrolado de escombros e residuos voluminosos no medio natural e urbano do termo municipal.
Entre os beneficios ambientais derivados dos obxectivos anteriormente citados, cabe salientar que se evita o vertido de pilas, aceites e outros residuos perigosos, cuxos materiais provocan unha contaminación do medio e de cursos de auga se non se recollen de maneira controlada, e segundo a situación do concello de Pazos de Borbén, conta con gran cantidade de ríos : Río Borbén, Río Louro, río Barragán o cal conta con unha inportante senda de 17 km, río Pequeno e o río Alvedosa. Con elo paliaríamos a posible contaminación destas masas de auga. Ademais evitaríanse os vertidos incontrolados, por exemplo no monte, que supoñen unha importante perda de recursos paisaxísticos.

Pretende adquirirse un punto limpo móbil para pequenos residuos, que se poda colocar en diferentes sitios do concello, segundo un calendario preestablecido ou segundo a demanda que poda existir nun momento dado, para que a xente saiba que pode acudir a depositar esas pequenas cousas polas que non lles compensaría desprazarse ata outros puntos limpos situados fora do noso concello.

Este punto limpo móbil tería diferentes compartimentos:
– pequena chatalla electrónica/pequenos electrodomésticos
– pintura/bernices/disolventes
– aceites
– radiografías
– roupa/xoguetes
– baterías/pilas
– bombillas/fluorescentes”

Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible (PACES)

O municipio de Pazos de Borben, adheriuse á iniciativa europea “Pacto das Alcaldías polo Clima e a Enerxía” co obxectivo de mellorar a sustentabilidade do municipio, asumindo o compromiso voluntario de reducir as emisións de CO2 nun 40% antes de 2030, mellorar a eficiencia enerxética, utilizar fontes de enerxía renovables nos seus territorios e desenvolver medidas para adaptarse ás consecuencias do cambio climático. O Plan de acción fundaméntase no novo Pacto dos Alcaldías para o Clima e a Enerxía que pretende achegar os obxectivos enerxéticos marcados por Europa aos municipios de todos os países europeos.
Por iso os municipios asinantes comprométense a:
Reducir as emisións de CO2 un 40% para 2030
Aumentar a capacidade de resiliencia de Pazos de Borbén mediante a adaptación ao cambio climático.
Á súa vez, o primeiro obxectivo básico apóiase en dous complementarios que son:
Minimizar o consumo enerxético no municipio. Con especial incidencia no consumo eléctrico e de combustibles fósiles, especialmente o gasóleo A.
Incrementar o nivel de implantación das enerxías renovables. Existindo unha ampla marxe de mellora e oportunidade considerando o contexto ambiental e socioeconómico.
Co fin de conseguir estes obxectivos realízanse distintas liñas transversais dividindo as medidas que se van a realizar no municipio por sectores para cumprir a periodicidade dos informes asociados ás distintas seccións de MyCovennant, centrándose principalmente naqueles que repercuten de maior maneira na produción de emisións.
A elaboración deste documento conta co apoio financeiro da Conselleria de Medio Ambiente , Territorio e Vivenda dá Xunta de Galicia e do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER ).”

Inventario municipal do Concello de Pazos de Borbén

>> Ver planos