O Concello de Pazos de Borbén, ten solicitada unha subvención a Deputación de Pontevedra a través da liña 3, correspondente ao Plan de obras e servizos (PLAN CONCELLOS), para realizar contratacións temporais, durante o ano 2020.
As categorías profesionais baixo as cales se pretende contratar son:
– 13 peóns de obras públicas. Duración do contrato 6 meses.
>> Ver bando