A PARTIR DO VINDEIRO 2 DE XULLO DE 2022, ÁBRENSE AS PISCINAS.

OS ABONOS PODERÁN SOLICITARSE NAS OFICINAS DA CASA DO CONCELLO EN HORARIO DE LUNS A VENRES DE 9:00 A 14:00H

HORARIOS PISCINAS MUNICIPAIS DE 16:00H A 21:00H
PISCINA DE MOSCOSO: CERRA OS LUNS
PISCINA DE NESPERIRA: CERRA OS MARTES
Os prezos son:
– 1€ acceso por un día.
– 15€ pase temporada individual (so para empadroados) 30€ pase temporada familiar (so para pais e fillos, empadroados).

MÁIS INFORMACIÓN NAS OFICINAS DO CONCELLO DE PAZOS DE BORBEN , EN HORARIO DE 9:00H A 14:00H OU NO TELEFONO: 986.49.70.35.