Ábrese un prazo de 19 días hábiles (DENDE O 12 Ó 25 DE NOVEMBRO DE 2019) para que as persoas que estean interesadas, e reúnan as condicións legais o soliciten por escrito a esta Alcaldía
>> Ver o Bando