Info Covid-19

GUÍA DE RECOMENDACIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE COMERCIAL A DISTANCIA E ABASTECEMENTO DE ZONAS RURAIS EN LOCAIS COMERCIAIS
>> Ver guía

GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS PARA OS ESTABLECEMENTOS DO SECTOR COMERCIAL
>> Ver guía

MEDIDAS DE HIXIENE EN ESTABLECEMENTOS MINORISTAS. PREVENCIÓN COVID-19.
>> Ver guía

SERVIZO DE EMERXENCIAS
O CONCELLO DE PAZOS DE BORBÉN HABILITOU DENDE O DÍA 13 DE MARZO DE 2020 O SEGUINTE TELÉFONO
620.93.94.35
ESTE TELÉFONO ADEMAIS DAS EMERXENCIAS HABITUAIS SERVE:
PARA COLABORAR NA ENTREGA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESIDADE E MEDICAMENTOS aos maiores sin familia de
apoio, dependentes, e persoas con discapacidade que non poidan sair da casa.

>> Ver Bando

MEDIDAS MUNICIPAIS DE PREVENCIÓN CONTRA O COVID-19
Con data 18 de marzo, o Alcalde, dictou Resolución de Alcaldía, na que se acordan máis medidas de
prevención ante a situación do COVID-19
>> Ver Bando

NOTA INFORMATIVA:
SUSPENSIÓN DE PRAZOS ADMINISTRATIVOS

Debido ao estado de alarma decretado polo Goberno de España e segundo recolle a Resolución da Alcaldía de data 13/03/2020, as oficinas do Concello de Pazos de Borbén estarán TEMPORALMENTE PECHADAS PARA A ATENCIÓN PRESENCIAL.
Comunicámoslle a todas aquelas persoas que teñan algún trámite pendente que tódolos PRAZOS de presentación de documentación ou de solicitudes atópanse SUSPENDIDOS.

Para calquera información adicional poderá contactar co Concello das seguintes maneiras:
– Na sede electrónica: https://pazosdeborben.sedelectronica.gal/info.0
– Por teléfono: 986497035
– Por correo electrónico: concello@pazosdeborben.org
PAZOS Nº 52- C.P. 36841- TELFS 986 49 70 35- 986497420- FAX 986497146- C.I.F.
P-3603700-J