CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL EN PRÁCTICAS DE DÚAS PRAZAS CON TITULACIÓN EN CICLO SUPERIOR EN ASISTENCIA Á DIRECCIÓN, SUBVENCIONADO POLA DEPUTACIÓN DE
PONTEVEDRA DENTRO DO PROGRAMA DE FOMENTO DA EMPREGABILIDADE NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA “O TEU PRIMEIRO EMPREGO” NOS CONCELLOS.

> BASES E CONVOCATORIA

> LISTA CANDIDATOS ENVIADOS POLO S.P.E.G.

> AMPLIACIÓN LISTA CANDIDATOS ENVIADOS POLO SPEG (5-8-2019)

> AMPLIACIÓN LISTA CANDIDATOS ENVIADOS POLO SPEG (7-8-2019)